Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej o symbolu 5EB oraz 3B dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp
nr sprawy: ZAZ.271.3.2021
wartość: -
termin składania ofert: 28 czerwca 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)