Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 79)

Data: 2021-06-16 10:38:35
Autor: Anna Zach

Data: 2021-06-15 13:31:20
Autor: Anna Zach

Data: 2021-06-15 11:50:51
Autor: Anna Zach

Data: 2021-06-10 11:05:49
Autor: Anna Zach

Data: 2021-06-10 10:56:22
Autor: Anna Zach

Data: 2021-06-10 10:53:20
Autor: Anna Zach

Data: 2021-06-10 10:46:17
Autor: Anna Zach

Data: 2021-06-10 10:42:45
Autor: Anna Zach

Data: 2021-06-10 10:31:42
Autor: Anna Zach

Klauzula ogólna

aktualizacja treści


Data: 2021-06-10 10:14:39
Autor: Anna Zach

Klauzula ogólna

aktualizacja treści


Data: 2021-06-10 10:14:29
Autor: Anna Zach

Klauzula ogólna

aktualizacja treści


Data: 2021-06-10 10:09:25
Autor: Anna Zach

Data: 2021-06-07 13:54:59
Autor: Anna Zach

Kadra

poprawki graficzne


Data: 2021-05-18 08:32:31
Autor: Anna Zach

Kadra

aktualizacja danych


Data: 2021-05-18 08:26:38
Autor: Anna Zach

Sprawozdanie roczne za 2018r.

Archiwizacja treści


Data: 2021-04-29 09:01:04
Autor: Anna Zach

Sprawozdanie roczne za 2019r.

Archiwizacja treści


Data: 2021-04-29 08:59:42
Autor: Anna Zach

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp

Dodano - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Do wszystkich


Data: 2021-04-12 22:06:52
Autor: Anna Zach

Data: 2021-04-02 12:46:46
Autor: Anna Zach

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp

Korekta - nazwa miejscowości na Drzonowo przy dacie sporządzenia informacji.


Data: 2021-04-02 12:46:25
Autor: Anna Zach
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 79)