Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo !

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

BIP  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!! - Informacja dotycząca postępowań
o udzielenie zamówień publicznych

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszczęte przez Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie od dnia 01.01.2023 r., prowadzone są na Platformie e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ogłoszenia o zamówieniach dostępne są pod linkiem Biuletynu Zamówień Publicznych > Przeglądaj ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/list

Aby wyszukać ogłoszenia opublikowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie, należy przefiltrować dostępne ogłoszenia poprzez wpisanie frazy Zakład Aktywności zawodowej w Drzonowie w pole Szukaj według frazy.

Następnie wchodząc w Szczegóły wyszukanego ogłoszenia uzyskujemy dostęp do Ogłoszenia o zamówieniu, w treści którego widnieje adres strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia, na której udostępniona będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Na stronę internetową prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia można również wejść bezpośrednio poprzez pole Przejdź do postępowania widniejące w górnej części Ogłoszenia o zamówieniu.

 

metryczka


Wytworzył: Jan Adminowicz (22 maja 2018)
Opublikował: Jan Adminowicz (22 maja 2018, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Anna Zach (28 lutego 2023, 14:57:03)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 34698