Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 108)

- 2021r.

interpunkcja


Data: 2023-09-18 11:59:56
Autor: Anna Zach

Kadra

Aktualizacja danych


Data: 2023-08-18 08:19:19
Autor: Anna Zach

Kadra

Aktualizacja danych


Data: 2023-08-18 08:14:12
Autor: Anna Zach

Data: 2023-05-12 07:28:28
Autor: Anna Zach

Data: 2023-02-28 14:59:44
Autor: Anna Zach

Strona główna

Korekta informacji


Data: 2023-02-28 14:57:03
Autor: Anna Zach

Strona główna

Korekta informacji


Data: 2023-02-28 14:54:02
Autor: Anna Zach

Strona główna

Doda informację dotyczącą postępowań o udzielenie zamówień publicznych


Data: 2023-02-28 14:50:40
Autor: Anna Zach

Data: 2022-12-06 13:18:21
Autor: Anna Zach

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp

Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Do wszystkich


Data: 2022-12-06 13:16:28
Autor: Anna Zach

Data: 2022-12-01 10:47:53
Autor: Anna Zach

Data: 2022-12-01 10:44:57
Autor: Anna Zach

Data: 2022-12-01 10:16:45
Autor: Anna Zach

Data: 2022-11-23 19:22:38
Autor: Anna Zach

Data: 2022-09-28 15:07:14
Autor: Anna Zach

Data: 2022-09-15 13:21:09
Autor: Anna Zach

Data: 2022-09-15 12:06:53
Autor: Anna Zach

Data: 2022-09-07 13:55:22
Autor: Anna Zach

Data: 2022-08-30 09:48:56
Autor: Anna Zach

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp

Dodano - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Do wszystkich


Data: 2022-04-11 14:50:52
Autor: Anna Zach
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 108)